Thực hiện Biểu đồ kế hoạch giảng dạy năm học 2014-2015, Nhà trường Thông báo tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2014-2015 như sau:

1. Lịch học tập trung

TT

NGÀY HỌC

SINH VIÊN CÁC KHÓA

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ 3 (05/8/2014)

* Lớp 1: 435 SV.

1. Các lớp ĐS khóa 5 (71 SV)

2. Các lớp (ĐS + ĐK) khóa 6 - 262 SV.

3. Các lớp (ĐS + ĐK) khóa 7, chuyên ngành thuộc khoa Công nghệ thông tin và khoa Điện - Điện tử -102SV.

Hội trường nhà Đa năng

2

Thứ 4 (06/8/2014)

* Lớp 2: 428 SV.

1. Các lớp (ĐS + ĐK) khóa 7, chuyên ngành thuộc khoa Cơ khí và khoa Kinh tế - 147 SV.

2. Các lớp (ĐS + ĐK) khóa 8, chuyên ngành thuộc khoa Công nghệ thông tin và khoa Cơ khí - 281 SV.

Hội trường nhà Đa năng

3

Thứ 5 (07/8/2014)

* Lớp 3: 435 SV.

1. Các lớp (ĐS + ĐK) khóa 8, chuyên ngành thuộc khoa Điện - Điện tử và khoa Kinh tế - 410 SV.

2. Các lớp Đại học liên thông khóa 7 - 25 SV.                                

Hội trường nhà Đa năng

4

Thứ 6 (08/8/2014)

* Lớp 4: 334 SV.

1. Các lớp Cao đẳng kỹ thuật khóa 15 - 185 SV.

2. Các lớp Cao đẳng kỹ thuật khóa 16 - 149 SV.

Hội trường nhà Đa năng

5

Chủ nhật

(10/8/2014)

* Lớp 5: 436 SV.

1. Các lớp Cao đẳng nghề khóa 6 - 284 SV.

2. Các lớp Cao đẳng nghề khóa 7 - 152 SV.

Hội trường nhà Đa năng


        Thời gian: Buổi sáng từ 7h00’ - 11h; Buổi chiều từ 13h30’ - 17h00’.

        2.
Tổ chức sinh hoạt lớp, viết bài thu hoạch

- Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt lớp để triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của lớp mình. Báo cáo sĩ số và tình hình chung sau nghỉ hè về phòng Công tác HSSV chậm nhất vào ngày 11/8/2014.

- Sinh viên tổ chức thảo luận, làm bài thu hoạch. Ban cán sự lớp nộp bài thu hoạch và bản ký cam kết về Phòng Công tác HSSV trong ngày 15/8/2014.


                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          (Đã ký)
                                                                          TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2014 - 2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804