MÁY ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH SỐ NC CNC DNC ANC FMS CIM NC

         

          Tác giả: Nguyễn Ngọc Cẩn

Năm XB: 1993

NXB: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

          Quyển sách đề cập đến những vấn đề cơ bản của máy điều khiển theo chương trình số. Nó đề cập đến các hệ thống điều khiển được dùng phổ biến, giới thiệu các kết cấu, nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống. Cuốn sách cũng giới thiệu một số máy điều khiển theo chương trình số thông dụng, các trung tâm gia công với thiết bị trợ lực điển hình là người máy công nghiệp. Nội dung sách gồm có 8 chương:

Chương 1: Đại cương về máy điều khiển theo chương trình số

Chương 2: Hệ thống tín hiệu, mã hiệu

Chương 3: Hệ thống điều khiển máy NC

Chương 4: Hệ thống truyền động máy NC

Chương 5: Cấu trúc và sơ đồ động máy NC

Chương 6: Trung tâm gia công

Chương 7: Lập trình trên máy NC

Chương 8: Tay máy - người máy

          Xin trân trọng giới thiệu!