NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

 

Tác giả: Dương Tử Cường

Năm XB: 1997

NXB: Khoa học và kỹ thuật

          Dù hiện nay trên thị trường đã tồn tại nhiều tài liệu viết về ngôn ngữ C nhưng có thể nói tài liệu này được biên soạn theo một phong cách khác hẳn. Một trong những đặc trưng đó là tính hệ thống, đầy đủ và được xây dựng theo mức độ từ thấp đến cao và do đó có thể được sử dụng bởi nhiều đối tượng với trình độ và khả năng lập trình khác nhau.

          Các khái niệm và kiến thức trong tài liệu được minh họa với nhiều ví dụ, chương trình khác nhau. Các ví dụ được trình bày theo một ý tưởng thống nhất: mô tả các vấn đề đặt ra, các đại lượng cần sử dụng trong chương trình, giới thiệu thuật toán, Listing của chương trình, giải thích…

          Mục đích chính của tài liệu là cung cấp cho bạn đọc một cách hệ thống và đầy đủ nhất những vấn đề cơ bản liên quan đến ngôn ngữ C. Cuốn sách gồm có 9 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C

Chương 2: Các phép toán và biểu thức

Chương 3: Các toán lệnh có điều kiện

Chương 4: Hàm và các cấp lưu trữ biến

Chương 5: Bộ tiền xử lý

Chương 6: Con trỏ và các phép toán trên con trỏ

Chương 7: Con trỏ và hàm

Chương 8: Các kiểu dữ liệu phức tạp

Chương 9: Các hàm kết xuất thông tin vào ra

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!