Tác giả: Lê Văn Liêm, Trần Quốc Đảng
Năm XB: 2010
NXB: Lao động xã hội
Cuốn “Hệ thống khởi động và đánh lửa” được biên soạn theo chương trình mô đun của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có tài liệu học tập và thực hành kỹ năng nghề. Tài liệu này cũng có thể sử dụng cho các đối tượng khác có liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
Nội dung cuốn sách bao gồm 12 bài thực hành được qui định trong chương trình mô đun. Cuốn sách bao gồm những nội dung lý thuyết và hướng dẫn các kỹ năng thực hành trong công việc sửa chữa, bảo dưỡng các bộ phận cơ khí của động cơ ô tô giúp cho học viên trau dồi kiến thức cơ bản và ứng dụng hiệu quả trong thực hành nghề.
Bài 1: Hệ thống khởi động
Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động
Bài 3: Sửa chữa và bảo dưỡng rơ le khởi động
Bài 4: Sửa chữa và bảo dưỡng ắc quy axit
Bài 5: Hệ thống đánh lửa má vít dùng ắc quy
Bài 6: Hệ thống đánh lửa bằng điện tử có tiếp điểm
Bài 7: Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
Bài 8: Hệ thống đánh lửa lập trình máy tính
Bài 9: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa bằng manheto
Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chia điện
Bài 11: Bảo dưỡng bô bin cao áp, các loại cảm biến và bộ điều khiển đánh lửa
Bài 12: Bảo dưỡng bugi và khóa điện
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!