Tác giả: Tiêu Kim Cương
Năm XB: 2004
NXB: Giáo dục
Ngôn ngữ lập trình C là một trong những ngôn ngữ khó sử dụng, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để có thể làm chủ nó, biến nó thực sự trở thành một công cụ đắc lực trong cuộc sống nghề nghiệp của mỗi người. Toàn bộ giáo trình bao gồm 7 chương và 4 phụ lục chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế. Đầu mỗi chương, đều chỉ rõ các mục tiêu cụ thể cần đạt được của chương đó nhằm giúp người học có thể định hướng tốt hơn trong việc học cũng như giúp cho giáo viên có thể tham khảo trong quá trình giảng dạy của mình.
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C
Chương 2: Biểu thức
Chương 3: Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu
Chương 4: Hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc
Chương 5: Tệp và các thao tác vào ra
Chương 6: Đồ họa
Chương 7: Các bài tập tổng hợp
Xin trân trọng giới thiệu!