Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy - đợt 1 - năm 2022”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
- - 17/09/2022
Nguyễn Văn Minh - minhnguyen0796090446@gmail.com - 19/09/2022