Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm Powerpoint trong Office 365

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Năm hoàn thành

2021

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết