Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Phương pháp dạy học thực hành trong đào tạo chuyên ngành Cơ khí

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

Năm hoàn thành

2018

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết