Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 - lần 2 cho sinh viên đại học khoá 12, liên thông đại học khoá 13 và sinh viên chậm tiến độ khoá học”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: