Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua toàn khóa học cho sinh viên các lớp Đại học Sư phạm kỹ thuật khóa 11, Liên thông đại học khóa 12B,C, Cao đẳng khóa 21