Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Đại học hệ chính quy

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Đại học hệ chính quy”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Nguyễn Thúy Hằng - thuyhangtnnd@gmail.com - 20/02/2021
Nguyễn Văn Cường - cuongnamtrucnd@gmail.com - 20/02/2021
Nguyễn Văn Cường - cuongnamtrucnd@gmail.com - 20/02/2021
Vũ Thị Hằng - Hangvu.gv@gmail.com - 26/06/2021