Ngày 14/01/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thảnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể và toàn thể VC, LĐHĐ đang làm việc tại Trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; công khai công tác tài chính năm 2020 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, các vấn đề khó khăn và thách thức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

Thay mặt Nhà trường, đồng chí Trần Xuân Thảnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã giải đáp các đề nghị, kiến nghị của các đơn vị trên tinh thần cầu thị vì sự ổn định, phát triển Nhà trường và đảm bảo đời sống người lao động.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết đồng ý với dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBVC, LĐHĐ Nhà trường nhằm đưa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp tục những bước phát triển vững mạnh./.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đ/c Trần Xuân Thảnh - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Nguyễn Tiến Đức - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

trình bày báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020

Đ/c Vũ Quang Trung - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính

trình bày báo cáo công tác tài chính năm 2020

Một số tham luận tại Hội nghị

Đ/c Vũ Đình Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

công bố các Quyết định thi đua khen thưởng

Đ/c: Lê Quỳnh Lan - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Thư ký trình Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021

                                                                                                    Hoàng Dung

Phản hồi về bài viết “Hội nghị Cán bộ - Viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: